Nhiếp ảnh gia Aga Bacal

Palma, Tây Ban Nha
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
3 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Aga Bacal
@agabacal
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
2 ảnh và 2 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Số điện thoại
+34 633 42 97 78
Tính phí mỗi giờ
225 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này