Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Anastasiya Abramova-Guendel

Pa ri, Pháp 

6 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, đức, pháp, nga, ý
https://lh3.googleusercontent.com/3uj9dcAla2Q8e0ks1To8FU8BOcTtcBQJ8X6FJ2SmzLjK2p399InxGNWItlxBrC5rTsLJ1fpZGRZVD0WuAT03CsUcLQ Pa ri, Pháp 160 EUR Anastasiya Abramova-Guendel +33 6 51 71 72 96