Nhiếp ảnh gia Artem Karpukhin

Vyksa, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
8 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Artem Karpukhin
@a-karpukhin
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+7 952 443-08-90
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 8 giờ