Nhiếp ảnh gia Yaroslav Makeev

Novokuznetsk, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Yaroslav Makeev
@Yarmakeev
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 953 068-44-75
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 2 giờ
Nhiếp ảnh gia này chưa tải câu chuyện đám cưới nào lên