Nhiếp ảnh gia Vlad Vagner

Tyumen, Nga
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
6 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Vlad Vagner
@VladislavVagner
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
55 USD
tối thiểu 5 giờ