Nhiếp ảnh gia Vitaliy Leontev

Gelendzhik, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
6 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Vitaliy Leontev
@VitaliyLeontev
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 988 080-39-47
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 3 giờ