Nhiếp ảnh gia Vitalina Cheremisinova

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Vitalina Cheremisinova
@VitalinaSh
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 999 714-64-60
Tính phí mỗi giờ
85 USD
tối thiểu 4 giờ