Nhiếp ảnh gia Víkk Khang

Nha Trang, Việt Nam
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
4 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Víkk Khang
@VikkKhang
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+84 90 801 49 91
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 2 giờ