Nhiếp ảnh gia Viktoriya Shatova

Lisbon, Bồ Đào Nha
Xuất hiện lần cuối 3 tuần trước
Thành viên MyWed trong
7 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Viktoriya Shatova
@VictoriaShatova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+351 933 614 603
Tính phí mỗi giờ
100 USD
tối thiểu 2 giờ