Nhiếp ảnh gia Ivan Troyanovskiy

Saint Petersburg, Nga
PRO
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
10 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Ivan Troyanovskiy
@Vani
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2016

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Ánh sáng kỳ ảo"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết bấm máy"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia của năm"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Câu chuyện Tình yêu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức cắt bánh"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Lễ cưới"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Vận chuyển"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"

12
36 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
42
24 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
27
127 ảnh và 6 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
133
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 960 242-13-77
Tính phí mỗi giờ
130 USD
tối thiểu 5 giờ