Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vanda Mesiariková

Prievidza, Slovakia 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói slovak, anh, séc
https://lh3.googleusercontent.com/Sg9ZK1FXg98Nnu8E-cVMtZdwCD1s9MFLavQLysHGY6LKQ8VLMO0l3JK_ockxxHVIUuCn-poe_gpN6a6yWCOj-mcZXzGvxFNqTZ0O3lQ Prievidza, Slovakia 1300 CZK Vanda Mesiariková +421 911 272 042
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên