• Nhiếp ảnh gia Vanda Mesiariková

    Prievidza, Xlô-va-ki-a
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Vanda Mesiariková
+421 911 272 042
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Your Life, Your Love, As Art.
Tôi có thể nói Anh, Séc, Slovak.
Tính phí mỗi giờ
55 USD

tối thiểu 12 giờ

Liên hệ