Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Vanda Mesiariková

Prievidza, Slovakia 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói slovak, anh, séc
https://lh3.googleusercontent.com/gCfIVFeTKBnZDB1LaXPdtiCRInXtSPR31AUdhIESsLkMV1mo1YU51T6HRxUi8TmWuhV0xh8K2b63cHw4OpQhHphW Prievidza, Slovakia 1300 CZK Vanda Mesiariková +421 911 272 042