Nhiếp ảnh gia Vanda Mesiariková

Prievidza, Slovakia
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
3 năm và 1 tháng
Nhiếp ảnh gia Vanda Mesiariková
@VandaMesiarikova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+421 911 272 042
Tính phí mỗi giờ
60 USD
tối thiểu 12 giờ