Nhiếp ảnh gia Vadim Zhitnik

Kharkiv, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
5 tháng
Nhiếp ảnh gia Vadim Zhitnik
@VadymZhytnyk
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 93 822 4013
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 5 giờ