Nhiếp ảnh gia Vadim Bic

Cherkasy, Ukraine
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
5 năm và 7 tháng
Nhiếp ảnh gia Vadim Bic
@VadimBits
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 95 184 5276
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 5 giờ