Nhiếp ảnh gia Aleksandra Tkhostova

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
11 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandra Tkhostova
@Thostova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
3
Số điện thoại
+7 926 262-59-62
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 4 giờ