Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Tariq Khan

Durban, Nam Phi 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/SNEn_pqlSavZSLodKlk9DT1PdnxOBkpGv_vDqXlDdOWrVVeuR_OPMxk5KuFeKFxzjtGon-hyrBFWLWjacEpnlN7k Durban, Nam Phi 100 USD Tariq Khan +27 74 246 8931
Chụp ảnh đám cưới: 100.00 USD mỗi giờ tối thiểu 5 giờ