Nhiếp ảnh gia Denis Osipov

Krasnoyarsk, Nga
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
11 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Denis Osipov
@SvetodenRu
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Funchal
Vị trí: 6

thành tích

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Lễ cưới"

1
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
2
5 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
5
Số điện thoại
+7 908 206-89-94
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 2 giờ