Nhiếp ảnh gia Stanislav Yakovlev

Krasnodar, Nga
Xuất hiện lần cuối 6 ngày trước
Thành viên MyWed trong
2 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Stanislav Yakovlev
@StanisYakovlev
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
3 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
3
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 918 350-15-16
Tính phí mỗi giờ
65 USD
tối thiểu 5 giờ