Nhiếp ảnh gia Aleksey Snitovec

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối 3 giờ trước
Thành viên MyWed trong
9 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksey Snitovec
@Snitovec
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2017

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thiết bị"

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Phản ánh"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Non-Photoshop special effects"

4
12 ảnh và 6 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
18
66 ảnh và 20 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
86
20 ảnh và 9 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
29
Số điện thoại
+7 905 866-67-76
Tính phí mỗi giờ
80 USD
tối thiểu 4 giờ