Xuất hiện lần cuối 2 ngày trước

Nhiếp ảnh gia Sergiu Irimescu

Bu-ca-rét, Romania 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói rumani, anh
https://lh3.googleusercontent.com/iREbk_KeNCXaaBUor0hCLMy8ip8GN7hzQXrVTvgjgldS7acFWGKcIbHpVlGi6TaXwrw1s1RD0PB5z4kpv3Pn4hnz Bu-ca-rét, Romania 500 RON Sergiu Irimescu +40 737 737 737