• Aleksey Severin

    Mát-xcơ-va, Nga
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Aleksey Severin
+7 916 071-33-84
Ngoại tuyến
Жизнерадостная, искренняя, чувственная фотография.Подарите себе нескучные и живые снимки, естественность в каждом кадре и хорошую память в каждой фотографии! Съемка – 3 500 рублей/час email: bu1ovo@ya.ru
Tính phí mỗi giờ
55 USD

tối thiểu 1 giờ

Liên hệ