Nhiếp ảnh gia Sergey Androsov

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối một tháng trước
Thành viên MyWed trong
7 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Sergey Androsov
@Serhiy-A
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 67 565 8557
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 4 giờ