Nhiếp ảnh gia Aleksandra Chirkova

Béc-lin, Đức
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandra Chirkova
@SashaChirkova
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+49 1573 6107839
Tính phí mỗi giờ
105 USD
tối thiểu 2 giờ