Xuất hiện lần cuối một tháng trước

Nhiếp ảnh gia Samuel Long

Đà Nẵng, Việt Nam 

I'm Sam. I am a photographer in Da Nang, Vietnam. You need to keep a nice moment, call me 0985678369. Mail: samuel.long237@gmail.com

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói tiếng việt, anh
https://lh3.googleusercontent.com/J_Sq0HY5na2eEtkj8Pzy-nuBNdAlJBEMVLRPG6FYiMAaNtQCN2Wsy86qxB2FQXlrHbghh1F4L1iK_9tgE3a7HOysI3IppN5YOzo_iA Đà Nẵng, Việt Nam 50 USD Samuel Long +84 98 567 83 69
Chụp ảnh đám cưới: 50.00 USD mỗi giờ tối thiểu 3 giờ