Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Salie Panopio-Parra

Tagaytay, Phi-lip-pin 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/-BEDNTK9FOCjngS5b86jM-kI40LwhMVuCrarwGuEbVl-bgwBTlMnfFqRfbKKhpdcUTusNHGKrNdabBkapADldN2rKqwItDme1S1k Tagaytay, Phi-lip-pin 0 Salie Panopio-Parra +63 916 558 7641