Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Ross Kovalevich

Lviv, Ukraine 

4 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga
https://lh3.googleusercontent.com/0RQbitBpa_t4n979lqsna5gXzkLFVSLl1O5Fmc4tMv1ZujhsmMosbVFX4NxgZcjaSg2NbYt7pVHpxjjJmhHoIeFd Lviv, Ukraine 100 EUR Ross Kovalevich +380 98 971 2778