• Nhiếp ảnh gia Roma Savosko

    Ki-ép, U-crai-na
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Roma Savosko
+380 63 709 1203
Xuất hiện lần cuối 15 phút trước
Tính phí mỗi giờ
40 USD

tối thiểu 5 giờ

Liên hệ