Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Dan Pascaru

Brugge, Bỉ 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh, rumani
https://lh3.googleusercontent.com/kHYvGf9K7gLMDZk1GC6W5yyXcHRhVKGeMVhzCj0Nh8wBVC9aNqn6rvDB8heK0oSA-DRdkxhZXmFe8k00KMbPyztMR-efzrNBWbZqog Brugge, Bỉ 150 EUR Dan Pascaru +32 466 02 24 26
Chụp ảnh đám cưới: 180 USD mỗi giờ tối thiểu 2 giờ