Nhiếp ảnh gia Oskar Jival

Mê-hi-cô Xi-ti, Mexico
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
2 năm và 3 tháng
Nhiếp ảnh gia Oskar Jival
@OskarJival
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+52 55 1819 2743
Tính phí mỗi giờ
140 USD
tối thiểu 4 giờ