Nhiếp ảnh gia Ay-Kherel Ondar

Abakan, Nga
Xuất hiện lần cuối 1 tuần trước
Thành viên MyWed trong
4 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Ay-Kherel Ondar
@Ondar903
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 5 giờ