Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy Kotor, Montenegro
Xuất hiện lần cuối 1 ngày trước
Thành viên MyWed trong
11 năm và 10 tháng
Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy
@Nadtochiy
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
7 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
8
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+382 69 999 208
Tính phí mỗi giờ
210 USD
tối thiểu 5 giờ