Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước

Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy

Kotor, Montenegro 

12 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, anh, serbia, bosnia, croatia
https://lh3.googleusercontent.com/vLFw9yWKvZjBkxEKAZGK7t2U4pk2j44vV5wkkmLepmemkgCK7IO5pWkZZiFE_WCtu8fok616XDKDxxAjBG5j5RH9hhBRqKwnN2INDGg Kotor, Montenegro 180 EUR Vladimir Nadtochiy +382 69 999 208