Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy

Kotor, Montenegro
Xuất hiện lần cuối 4 ngày trước
Thành viên MyWed trong
11 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Vladimir Nadtochiy
@Nadtochiy
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
8 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
9
2 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
2
Số điện thoại
+382 69 999 208
Tính phí mỗi giờ
200 USD
tối thiểu 5 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này