• Vladimir Nadtochiy

    Kotor, Montenegro
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Vladimir Nadtochiy
+382 69 999 208
Xuất hiện lần cuối 4 giờ trước
Based in Montenegro, working worldwide, speak English and Russian. Shoot on film and digital. Проживаем в Черногории, работаем по всему Миру. Разговариваем на русском и английском. Снимаем на цифру и пленку.
Tính phí mỗi giờ
200 USD

tối thiểu 5 giờ

Liên hệ