Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Nadine Severino

Bacolod, Phi-lip-pin 

2 năm trên MyWed
Tôi có thể nói anh
https://lh3.googleusercontent.com/WYPxIk3uJwOBBJRW0j323tqezxWsHYjjz0JREZcqDlPgiZNXs6LN8dh0qsTSorrnnJsIuYkGu6MZ8A-YTQ6bFiMWP4vtECVrghmfqA Bacolod, Phi-lip-pin 0 Nadine Severino +63 932 846 4991