Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Nadia Vaisse

Thành phố Lúc-xăm-bua, Luxembourg 

7 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, pháp, anh
https://lh3.googleusercontent.com/osSWcnGW5QDqeb2PGDkJzi_pVFyuRkAPig9RP5osNmYGwDPu42_CfgfuvJuh0W6tNrfzg2X9t6FMGgVmRAOiig4G Thành phố Lúc-xăm-bua, Luxembourg 350 EUR Nadia Vaisse +352 621 253 574