Nhiếp ảnh gia Galina Nabatnikova

Mát-xcơ-va, Nga
PRO
Xuất hiện lần cuối hôm nay
Thành viên MyWed trong
12 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Galina Nabatnikova
@Nabat
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2015

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Hậu trường đám cưới"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Một cái nhìn"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"

MyWed Award 2014

Người chiến thắng hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chúng ta bé nhỏ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Silhouettes and Shadows"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Phù dâu"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhiếp ảnh gia đây"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết bấm máy"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chân dung tập thể"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chuẩn bị sẵn sàng"

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Photographers at the wedding"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nhân vật tâm điểm"

15
34 ảnh và 4 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
38
130 ảnh và 14 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
144
108 ảnh và 11 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
119
Số điện thoại
+7 926 549-90-49
Tính phí mỗi giờ
140 USD
tối thiểu 3 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này