Nhiếp ảnh gia Francisco Minio

Puerto Montt, Chile
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
8 tháng
Nhiếp ảnh gia Francisco Minio
@Minio
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+56 9 6480 0371
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 10 giờ