• Nhiếp ảnh gia Miguel Arranz

    Palma, Tây Ban Nha
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Miguel Arranz
+34 601 03 01 94
Xuất hiện lần cuối 1 ngày trước
I’m Miguel, moment’s photographer, fleeting moments, moments that take your breath away, moments that suddenly appears and moments that you cannot control or induce… I capture those beautiful moments with my camera as a great composer said “is not my work, is my language”.
Tôi có thể nói Anh, Tây Ban Nha.
Tính phí mỗi giờ
290 USD

tối thiểu 4 giờ

Liên hệ