Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Marina Novosad

Brugge, Bỉ 

8 năm trên MyWed
Tôi có thể nói nga, hà lan, anh, pháp
https://lh3.googleusercontent.com/jVVwdpJXGRoH9MGuZvcflwLCCSjqpcPwhE_xuVwcDdkhlTocx5SBFGC-T_ExGB0W-19NyXNcwcARAAmaofcg05yHpwBbscqNoEL22FA Brugge, Bỉ 250 EUR Marina Novosad +31 6 24923169
Chụp ảnh đám cưới: 300 USD mỗi giờ tối thiểu 4 giờ