Nhiếp ảnh gia Lubow Polyanska

Venice, Ý
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
10 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Lubow Polyanska
@LuPol
PRO
xếp hạng tại quê nhà
Điểm đến
Pra-ha
Vị trí: 3

thành tích

MyWed Award 2013

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Competitions"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Chi tiết"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Bữa tiệc"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức cắt bánh"

4
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
5 ảnh và 3 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
8
21 ảnh và 6 bộ ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
27
Số điện thoại
+420 775 264 680
Tính phí mỗi giờ
140 USD
tối thiểu 3 giờ