Nhiếp ảnh gia Eldar Kushkhov

Nalchik, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
9 năm và 4 tháng
Nhiếp ảnh gia Eldar Kushkhov
@L-Dar
xếp hạng tại quê nhà

thành tích

MyWed Award 2015

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Lễ cưới"

MyWed Award 2014

Người vào chung kết hạng mục đề cử "Bữa tiệc"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Nghi thức tung hoa"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Thế hệ"
Người vào chung kết hạng mục đề cử "Khách mời đám cưới"

5
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
1 ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
4 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
4
Người tham dự MyWed Party 2014, 2015
2
Số điện thoại
+7 928 717-78-17
Tính phí mỗi giờ
50 USD
tối thiểu 6 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này