Nhiếp ảnh gia Kristina Danilova

Chernivtsi, Ukraine
PRO
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
1 năm và 9 tháng
Nhiếp ảnh gia Kristina Danilova
@KristinaDanilova
PRO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
1
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 99 225 4788
Tính phí mỗi giờ
40 USD
tối thiểu 3 giờ