Nhiếp ảnh gia Konstantin Semenikhin

Mát-xcơ-va, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
11 năm
Nhiếp ảnh gia Konstantin Semenikhin
@Kosss
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
8 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
8
Người tham dự MyWed Party 2013
1
Số điện thoại
+7 903 129-94-90
Tính phí mỗi giờ
145 USD
tối thiểu 4 giờ