Nhiếp ảnh gia Aleksey Korotkikh

Novokuznetsk, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
5 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksey Korotkikh
@Korotkih
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 4 giờ