Nhiếp ảnh gia Karina Sardaryan

Krasnodar, Nga
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
7 năm và 5 tháng
Nhiếp ảnh gia Karina Sardaryan
@Kessedy
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+7 905 060-09-85
Tính phí mỗi giờ
30 USD
tối thiểu 1 giờ