Nhiếp ảnh gia Aleksandr Karpovich

Min-xcơ, Belarus
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
6 năm
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Karpovich
@Karpovich
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
21 ảnh và 4 câu chuyện đám cưới trong Đẹp nhất của tuần
25
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 4 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này