Nhiếp ảnh gia Aleksandr Karpovich

Min-xcơ, Belarus
Xuất hiện lần cuối 7 ngày trước
Thành viên MyWed trong
6 năm và 6 tháng
Nhiếp ảnh gia Aleksandr Karpovich
@Karpovich
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
21 ảnh và 4 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
25
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Số điện thoại
+375 33 313-72-03
Tính phí mỗi giờ
45 USD
tối thiểu 4 giờ