Nhiếp ảnh gia Karina Klochkova

Rostov trên sông Đông, Nga
Xuất hiện lần cuối 2 giờ trước
Thành viên MyWed trong
7 năm và 2 tháng
Nhiếp ảnh gia Karina Klochkova
@KarinaK
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
1 ảnh trong Đẹp nhất của năm
1
16 ảnh và 1 bộ ảnh trong Đẹp nhất của tuần
17
1 ảnh trong Tuyển chọn của Biên tập viên
1
Người tham dự MyWed Party 2017
1
Số điện thoại
+7 952 580-85-07
Tính phí mỗi giờ
75 USD
tối thiểu 7 giờ

Chúng tôi lưu trữ tất cả ảnh được tải lên MyWed. Nhưng chỉ có 150 ảnh mới nhất trong đó được hiển thị trong hồ sơ của nhiếp ảnh gia Cơ bản. Tài khoản MyWed Pro được bỏ hạn chế này