Nhiếp ảnh gia Katarína Kabka Babálová

Trenčín, Slovakia
Đã lâu không xuất hiện
Thành viên MyWed trong
2 năm và 8 tháng
Nhiếp ảnh gia Katarína Kabka Babálová
@KabkaPD
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+421 904 263 906
Tính phí mỗi giờ
70 USD
tối thiểu 6 giờ
Nhiếp ảnh gia này chưa tải bộ ảnh nào lên