Nhiếp ảnh gia Sergey Krushko

Ki-ép, Ukraine
Xuất hiện lần cuối 2 tuần trước
Thành viên MyWed trong
12 năm
Nhiếp ảnh gia Sergey Krushko
@KRUSHKO
xếp hạng tại quê nhà

thành tích
Không có chiến thắng trong MyWed Award
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có thành tích ảnh hoặc câu chuyện đẹp nhất
0
Không có ảnh hay câu chuyện trong phần Tuyển chọn của Biên tập viên
0
Số điện thoại
+380 66 077 1448
Tính phí mỗi giờ
90 USD
tối thiểu 8 giờ