Đã lâu không xuất hiện

Nhiếp ảnh gia Jura Buterus

Hamburg, Đức 

3 năm trên MyWed
Tôi có thể nói đức, nga
https://lh3.googleusercontent.com/hRU9VBtCwkS5i7U-Ov9iN8GdL8dbYtKi4fm3bm1jKjh8MjtEVVF3CwnPBnjn7xrRkHYWL8eU5doHJq8KlnjmxIeSHQ Hamburg, Đức 145 EUR Jura Buterus +49 179 4574396