• Yosip Gudzik

    Chernivtsi, U-crai-na
Tác giả yêu thích

Chú ý!

Chúng tôi khuyên bạn chỉ nên trao đổi với các nhiếp ảnh gia qua tin nhắn trên trang web MyWed.

Chỉ trong trường hợp đó chúng tôi mới có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề bất đồng mà bạn có thể gặp phải.

Liên hệ
Yosip Gudzik
+380 95 212 2706
Xuất hiện lần cuối hôm nay
"Фотограф который видит душой", а больше Вам покажут мои фото работы.
Tính phí mỗi giờ
45 USD

tối thiểu 6 giờ

Liên hệ